ស្ទើរ​មិន​ជឿ​ថា មនុស្ស​អាច​មាន​សមត្ថភាព​បង្កើត​រូប​ចម្លាក់​ទាំង​នេះ​បានសោះ!!!

រូប​ចម្លាក់​ប្លែកៗ​ទាំង​នេះ មួយ​ចំនួន​ហាក់​ដូច​ជា​ប្រើប្រាស់​វេទមន្ត​ដ៏​អស្ចារ្យ ហើយ​វា​មើល​ទៅ​ហួស​ពី​សមត្ថភាព​ដែល​មនុស្ស​អាច​ធ្វើ​បាន​ទៅ​ទៀត។ មើល​មួយ​ភ្លែត អ្នក​នឹង​ឆ្ងល់​ថា តើ​គេ​អាច​បង្កើត​រូប​ចម្លាក់​ដែល​រស់​រវើក​ដូច​ជា​ការ​ពិត​ទាំង​នេះ​ដោយ​វិធី​ណា? ប្រើប្រាស់​បច្ចេកទេស​អ្វី​ខ្លះ?…

តោះ! មើល​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់​បន្តិច​មើល៍ តើ​វា​ពិត​ជា​អស្ចារ្យ​មែន​ឬ?

1. នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិច

2. ញូយ៉ក សហរដ្ឋ​អាមេរិច

3. នៅ​ប៉ូឡូញ

4. នៅ​សិង្ហបុរី

5. នៅបារាំង

6. នៅ​អាព្រិច​ខាង​ត្បូង

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *