រឿងអប់រំខ្លី៖ រៀនទទួលកំហុសដែលអ្នកបានធ្វើ ប្រសើរជាងរកលេស

នៅយប់ថ្ងៃមួយមានសិស្សបួននាក់បានទៅជប់លៀង ហើយត្រលប់មកផ្ទះវិញយឺតម៉ោង ដូច្នេះជាហេតុធ្វើអោយពួកគេមិនបាន រំលឹកមេរៀនសំរាប់ប្រលងនៅថ្ងៃស្អែក។ ពេលព្រឹកឡើង, ពួកគេបាននឹកឃើញគំរោងការមួយ។ ពួកគេធ្វើអោយខ្លួនពួកគេកខ្វក់ប្រលាក់ទៅដោយធូលីដី។

បន្ទាប់មកពួកគេបានទៅជួបគ្រូ ហើយនិយាយប្រាប់គ្រូថា ពួកគេបានទៅចូលរួមពិធីមង្គលការទាល់យប់ ហើយពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរត្រលប់មកវិញ កង់ឡានរបស់ពួកគេបានផ្ទុះ ហើយពួកគេបានរុញឡានត្រលប់មកវិញ។ ដូច្នេះពួកគេមិនបានមើលមេរៀនត្រៀមប្រលងនោះទេ។ ពួកគេសុំលោកគ្រូប្រលងម្តងទៀត។

ពេលដែលគ្រូស្តាប់លឺហើយ គាត់ក៏នៅស្ងៀមមួយសន្ទុះ រួចក៏និយាយថាគាត់នឹងអោយពួកគេប្រលងម្តងទៀតនៅ ៣ថ្ងៃក្រោយ។ ពួកគេអរគុណលោកគ្រូ ហើយនិយាយថាពួកគេនឹងរំលឹកអោយទាន់ពេលវេលា។

ថ្ងៃប្រលងមកដល់, ពួកគេបានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគ្រូ។ គ្រូបាននិយាយប្រាប់ពួកគេថា នេះជាការប្រលងដ៏ពិសេសមួយ, ពួកគេទាំងបួននាក់ត្រូវបានបំបែកអោយប្រលងនៅថ្នាក់ផ្សេងគ្នា។ ពួកគេក៏យល់ព្រម ព្រោះពួកគេគិតថាពួកគេចង់ចាំមេរៀនបានល្អហើយ។

គ្រូក៏បានចែកក្រដាសប្រលងអោយពួកគេតាមបន្ទប់ប្រលង។ សំនួរមានតែពីរប៉ុណ្ណោះ ដែលទទួលបានពិន្ទុ ១០០ពេញ។

សំនួរទី ១៖ តើអ្នកមានឈ្មោះអ្វី? (១ពិន្ទុ)
សំនួរទី ២៖ តើកង់ឡានមួយណាដែលផ្ទុះ? (៩៩ពិន្ទុ)
ជម្រើស៖ (ក) កង់មុខខាងឆ្វេង (ខ) កង់មុខស្តាំ (គ) កង់ក្រោយឆ្វេង (ឃ) កង់ក្រោយស្តាំ

ចម្លើយរបស់ពួកគេគឺខុសគ្នាៗ។

ន័យអប់រំ៖ អ្នកគួរតែរៀនចេះទទួលកំហុស ប្រសើរជាងរកលេសមិននិយាយកុហក ហើយអ្នកត្រូវរៀនអំពីវា ដើម្បីចៀសវាងការមានកំហុសឆ្គងសារជាថ្មី៕

Facebook Comments

You may also like...