បុគ្គលណាមិនចេះញញឹម មិនគួរបើកហាងលក់ដូរឡើយ

តើ​បុគ្គល​ដែល​មិន​ចេះ​ញញឹម មិនគួរ​បើក​ហាង​លក់​ដូរ តើ​ពិត​ដែរ​ ឬទេ? តើ​ការ​ញញឹម គឹ​ជា​អ្វី​អោយ​ប្រាកដ ម៉េច​ក៏​ដាច់​អហង្ការ​ចំពោះ​អ្នក​លក់​ដូរ បើក​ហាង​ម៉្លេះ?


————————————–
តម្លៃរបស់ការសើច=ញញឹម
១-ញញឹម! ជាការងារមួយមិនបាចចុះទុនក៏ប៉ុន្តែបានចំ
ណេញច្រើ។

២-ញញឹម! គឺជាអំពើមួយ មិនធ្វើឱ្យក្រ ដែលអ្នក
បញ្ជេញ, ប៉ុន្តែធ្វើឱ្យចំណេញដល់អ្នកដែលទទួលវា។

៣-អ្នកញញឹមម្នាក់!រីកស្រស់មួយរយៈពេលខ្លី,ប៉ុន្តែជួន
កាលវាធ្វើឱ្យយើងចងចាំអស់មួយជីវិត។

៤-អ្នកមានស្តុកស្តម្ភដល់កម្រិតណា បើខ្វះការញញឹម
ក៏នៅតែក្រ។ ឯជនក្រៃក្រអន់ថយដល់កម្រិតទាបបំ
ផុត,តែសម្បូណ៍ក្នុងការញញឹមស្រស់ស្រាយ នោះស្មើ
នឹងមានទុន (ដូចជាទ្រព្យ) វាមិនចេះរីងស្ងួត។

៥-ស្នាមញញឹម! បង្គើតឱ្យមានសុភមង្គលក្នុងគ្រុមគ្រួ
សារ, គឺជាប្រភពនៃចិត្តក្លាហានក្នុងវិស័យពាណិជ្ចកម្ម
និងសញ្ញាសម្កាល់របស់មនោសញ្ជេតនាមិត្តភ័ក្តិ។

៦-ការញញឹម!ជាសារជាតិប៉ូវបំប៉នដល់អ្នកនឿយហត់,
គឺជាថ្ងៃរៀបរះចំពោះអ្នកធ្លាក់ទឹកចិត្ត ជាវិយោ ក្នុងរដូវរំ
ហើយ របស់ជនមានទុក្ខកង្វល់ ហើយជាឱសថទិព្វ ពិ
ធម្មជាតិសម្រាប់ព្យាបាលរោគខ្វាយខ្វល់។

៧-ស្នាមញញឹម!គ្នាននរណាទិញបាន មិនអាចសុំបាន
ហើយជាពិសេសមិនអាចលួចបានដែរ។ ក៏ប៉ុន្តែយើង
ចេះតែរក្សាទុក នោះវាក៏គ្មានតម្លៃអ្វីដែរ, បើប្រើប្រាស់
វាឱ្យខ្ចះខ្ចាយ “នោះ” តម្លៃរបស់វាគ្នានកំណត់ឡើយ។

៨-ម្លោះហើយនៅពេលណាអ្នកជួបប្រទះបុគ្គលនឿយ
ហត់ម្នាក់ ដោយលែងមានកម្លាំងញញឹមសើចជាមួយ
អ្នកបាននោះ >> អ្នកត្រូវញញឹមទៅកាន់អ្នកនោះទៅ។
ពីព្រោះថាបើអ្នកណាមួយ មិនអាចផ្តល់ស្នាមញញឹម
ទៅជូនដល់អ្នកដទៃ, អ្នកនោះពិតជាត្រូវការស្នាមញ
ញឹមស្រស់ស្រាយមួយជាងនរណាទាំងអស់………….

ប្រភពពី៖ Facebook

Facebook Comments

You may also like...