នៅពេលជីវិតអាប់អួរ ចូរកុំភ្លេចគិតដល់រឿងសំខាន់ ៥ ចំណុច!

១. គិត​ច្រើនពេក បំផ្លាញ​សុភមង្គល​ខ្លួនឯង និង​គ្រួសារ​។​
២. មនុស្ស​គ្រប់គ្នា​មាន​ផ្លូវ​ធ្វើដំណើរ​ខុសៗ​គ្នា​ក្នុង​ឆាកជីវិត​ពួកគេ យើង​មិនគួរ​ឈឺចាប់​ទេ ដែល​គេ​មិន​ដើរ​ផ្លូវ​ជាមួយ​យើង​។​
​​៣. គិត​អំពី​រឿង​វិជ្ជមាន ធ្វើឱ្យ​ជីវិត​ល្អប្រសើរ​។​
​​៤. អំពើ​ល្អ មិន​ធ្វើឱ្យ​ខាតបង់​ដូច​លក់ដូរ​ទំនិញ​ទេ​។​
​៥. អតីតកាល​មិនអាច​ផ្លាស់ប្តូរ​បានទេ ប៉ុន្តែ​អ្នក​អាច​ផ្លាស់ប្តូរ​អនាគត​បាន ដោយ​អាស្រ័យ​លើ​ខ្លួន​អ្នកជា​អ្នកសម្រេច​៕

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *