តួនាទីទាំង ៥ យ៉ាង របស់​ប្រពន្ធ​ល្អ

ភរិយា គួររៀបចំ​ខ្លួន​ក្នុងការ​ប្រព្រឹត្ត​ចំពោះ​ស្វាមី​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ ដើម្បី​ស្វែងរក​សុភមង្គល​គ្រួសារ​។ តើ​ភរិយា​មាន​តួនាទី​អ្វីខ្លះ​ចំពោះ​ស្វាមី​?

១) សុ​សំ​វិ​ហិត​កម្ម​ន្តា​៖ ចាត់ចែង​ការងារ​នៅក្នុង​ផ្ទះ​ឲ្យ​បាន​រៀបរយ​
២) សុ​សំ​វិ​ហិត​បរិជនៈ​៖ សង្គ្រោះ​ជាតិ​ទាំងសងខាង​ឲ្យ​សមរម្យ ដោយ​មិនត្រូវ​មា​នគ​អតិ​នោះទេ​
៣) អនតិ​ចា​រិ​នី ៖ មិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​ចិត្ត​ស្វាមី ទៅ​លួច​មាន​សា​ហាយ​ស្មន់​
៤) ស​ម្ផ​តា​នុ​រ​ក្ខ​នា ៖ ចេះ​ថែរក្សា​ទ្រព្យសម្បត្តិ ដែល​ប្តី​ខំ​ប្រឹក​រក​
៥) ទ​ក្ខា​នល​សា ៖ ប្រឹង​ប្រែ​ខិតខំ​ធ្វើការ​ងារ​មិន​ខ្ជិលច្រអូស​

តើមានមនុស្សស្រីប៉ុន្មាននាក់ អាចធ្វើបានទាំង ៥ ចំនុច ខាងលើនេះ?
បើមនុស្សស្រីធ្វើបាន ទាំង ៥ យ៉ាង ខាងលើនេះ ហើយ តើមានការធានាចំពោះនាងទេ ថា នាងនឹងត្រូវ បានស្វាមីស្រលាញ់ នាង ១០០% មិនផិតក្បត់នាង មិនប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ៗ ផ្សេងៗ ដែលនាងស្អប់នោះ ?
មនុស្សស្រីលើលោក សុទ្ធតែចេះ សុទ្ធតែមានសមត្ថភាពមិនចាញ់គ្នា ប៉ុន្មានទេ គ្រាន់តែពេល ខ្លះ បរិយាកាស និងបរិស្ថាន ជុំវិញនាង មិនអំណោយផលដល់នាង ជាហេតុនាំឲ្យនាង បាត់បង់នូវលក្ខណៈពិសេស តាំងពីកំណើត របស់នាង ។
Copyrighted: Moha Sneha
Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *