ធ្លាប់ថើបគូស្នេហ៍ ចំចំណុចពិសេស ទាំង៨ នេះទេ?

ខាងក្រោម គឺជា ទីតាំងថើបទាំង ៨ ដែលគូស្នេហ៍គួរសាកល្បង ជាមួយគ្នា!

១. ដៃ

ការថើបខ្នងដៃរបស់នាង ធ្វើអោយនាងមានអារម្មណ៍ថា​ដូចជាព្រះនាង នៅក្នុងរឿងព្រេងនិទានអ៊ីចឹង។

២. ថ្ពាល់

ថើបត្រង់ថ្ពាល់ធ្វើអោយនារី មានអារម្មណ៍ថា​ទទួលបានក្តីស្រលាញ់ ហើយធ្វើអោយនាង យល់ថាអ្នកជាមនុស្សរម្យទមណាស់។

៣. ថ្ងាស

ថើបត្រង់នេះធ្វើនារីមានអារម្មណ៍ថា ទទួលបានភាពកក់ក្តៅ, ការគោរព និងអារម្មណ៍ពិសេស។ ដែលថើបត្រង់នេះហាក់ចង់បញ្ជាក់ថា «អ្នកគឺជារបស់ខ្ញុំតែម្នាក់ ហើយខ្ញុំនឹងមិន ធ្វើអោយអ្នកឈឺចាប់ឡើយ ព្រោះខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នក»។

៤. ថើបត្រង់កផ្នែកខាងក្រោយ

នេះជាចំណុចស្រើបស្រាល ដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងសរសៃប្រសាទជាច្រើន ដែលនឹងផ្តល់អារម្មណ៍ស្រណុកស្រួលនៅចិត្ត។

៥. កផ្នែកខាងមុខ

ថើបត្រង់ចំណុចនេះធ្វើអោយ នាងមានអារម្មណ៍ថា​ជិតស្និទ្ធនឹងអ្នក។ ហើយវាក៏ជាចំនុចស្រើបស្រាលផងដែរ។

៦. ត្រចៀក

ត្រង់នេះក៏ចំណុចរសើប ហើយធ្វើអោយមានអារម្មណ៍ពុះកញ្ច្រោល។


៧. ដើមទ្រូង

វាជាចំណុចស្រើបស្រាលខ្លាំងបំផុត។

៨. ល្វែងក្រោម

ការថើបត្រង់នេះជួយធ្វើអោយ នាងមានអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំង៕

 

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *