អ្នកកើតថ្ងៃ ចន្ទ ពុធ និង សុក្រ នឹងមានអ្វីកើតឡើងដល់ខ្លួន ចំថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មី?

តើអ្នកកើតថ្ងៃអ្វី? តើអ្នកស្គាល់មនុស្សដែលកើត​ចំថ្ងៃ​ចន្ទ ពុធ និងសុក្រ នេះទេ?

ប្រសិនបើមាន សូមចែករំលែកអត្ថបទនេះដល់គាត់ឲ្យបានដឹងផង!

ថ្ងៃនេះមហាស្នេហា​ នឹងធ្វើការបកស្រាយអំពីអ្នកកើតថ្ងៃទាំង៣ (ចន្ទ ពុធ និង សុក្រ) ថានឹង​ត្រូវមានរឿងល្អ ញញឹមជាប់ អ្វីខ្លះ ដែលគេនឹងទទួលបានចំថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំច ២០១៨ ខាង​មុខនេះ (ដកស្រង់ចេញពី Asian-Horoscope Civilization)។

1-អ្នកកើតចំថ្ងៃចន្ទ

ក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំច ខាងមុខនេះ គេនឹងមានរឿងល្អ ៣ ចូលដល់ខ្លួន៖

  • *មានលុយកាក់ហូរចូលច្រើនហូរហៀរ
  • *មានញាតិមិត្តល្អជាច្រើនដើម្បីពំនាក់អាស្រ័យ
  • *មានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តពីមនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់

2-អ្នកកើតចំថ្ងៃពុធ

ក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំច ខាងមុខនេះ គេនឹងមានរឿងល្អ ៤ ចូលដល់ខ្លួន៖

  • *មានដំណឹងល្អដែលលោកអ្នកកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំ
  • *មានគំនិតថ្មីក្នុងការបង្កើតមុខរបរដែលរកចំណូលបានច្រើន
  • *មានការពេញចិត្ត ពេញថ្លើមពីមនុស្សក្បែរខ្លួន ឬក៏សាច់ញាតិ
  • *មានការកោតសរសើរ ជាច្រើនលើកផ្ទួនៗគ្នា

3-អ្នកកើតចំថ្ងៃសុក្រ

ក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំច ខាងមុខនេះ គេនឹងមានរឿងល្អ ៣ ចូលដល់ខ្លួន៖

  • *មានកាដូពីចម្ងាយ
  • *មានលុយសម្រាប់ចាយវាយពេញៗដៃពេញរដូវចូលឆ្នាំ
  • *មានលាភសំណាងបន្ថែមនឹកស្មានមិនដល់

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *