ខែ​ដែល​នាំ​ហុង​ស៊ុយ​ល្អ​បំផុត ដល់​ឆ្នាំកំណើត​នី​មួយៗ!

បើ​តាម​ក្បួន​ហោរាសាស្ត្រ​ចិន​​ បញ្ជាក់​ថា​ ​ខែ​​កំណើត​គឺ​កំណត់​ជោគវាសនា​​ និង​ហុងស៊ុយ​របស់​មនុស្ស។ ​ទោះ​បី​អ្នកកើត​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ដូច​គ្នា​ក្ដី តែ​បើ​​ខែ​កំណើតមិន​ដូច​គ្នា​នោះ​ គឺជោគ​វាសនា​ត្រូវ​បាន​​​កំណត់​លាភ​សំណាង​ខុស​ៗ​គ្នា​ទៅ​តាម​ហ្នឹង​ដែរ។ តែ​ទោះ​យ៉ាង​ណា នេះ​គឺ​ជា​ក្បួន​គោល ដែល​កំណត់​ថា​តើ អ្នក​កើត​ឆ្នាំ​ណា ហើយ​ត្រូវ​ធាតុ​នឹង​ខែ​​ណា​ខ្លះ ។ ខែ​ដែល​ត្រូវ​ធាតុ​ជាមួយ​ឆ្នាំ​នី​មួយៗ​នោះ នឹង​ធ្វើ​អ្នក​ទាំង​នោះ អាច​ទទួល​បាន​លាភ​សំណាង​ជាច្រើន ក៏​ដូច​ជាអា​ច​ប្រកប​ការងារ​ជាច្រើន​ តាម​ចិត្ត​ប៉ង ហើយ​រាល់​ការងារ​នោះ​រមែង​តែង​បាន​សម្រេច ។  ​ខាង​ក្រោម​នេះ​ គឺ​ជា​​ខែ​កំណើត​ចាត់​ទុក​ថា​ ល្អ​បំផុត​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នីមួយៗ៖

​1-ឆ្នាំ​ជូត​៖ ខែ​ដែល​នាំ​ហុង​ស៊ុយ​ល្អ​បំផុតដល់អ្នកគឺ ខែ ​មករា​ ​ឧសភា​ ​កក្កដា​ សីហា​ កញ្ញា

2-ឆ្លូវ៖ ខែ​ដែល​នាំ​ហុង​ស៊ុយ​ល្អ​បំផុតដល់អ្នកគឺ ខែ ​មីនា​ ​កក្កដា​ ​សីហា​ កញ្ញា

3-ខាល៖ ​ខែ​ដែល​នាំ​ហុង​ស៊ុយ​ល្អ​បំផុតដល់អ្នកគឺ ខែ មករា​ កុម្ភៈ​ មីនា​ មេសា​​ សីហា​

4-ថោះ៖ ​ខែ​ដែល​នាំ​ហុង​ស៊ុយ​ល្អ​បំផុតដល់អ្នកគឺ ខែ កុម្ភៈ មីនា​ មេសា​ ឧសភា​ សីហា​

5-រោង​៖ ខែ​ដែល​នាំ​ហុង​ស៊ុយ​ល្អ​បំផុតដល់អ្នកគឺ ខែ កុម្ភៈ ​មីនា​ មេសា​ កក្កដា​ សីហា​

6-ម្សាញ់៖ ​ខែ​ដែល​នាំ​ហុង​ស៊ុយ​ល្អ​បំផុតដល់អ្នកគឺ ខែ មីនា​ មេសា​ ឧសភា​ មិថុនា​ ​កក្កដា​

7-មមី៖ ខែ​ដែល​នាំ​ហុង​ស៊ុយ​ល្អ​បំផុតដល់អ្នកគឺ ខែ មករា​ ​កុម្ភៈ មីនា​ កក្កដា​ សីហា​

8-មមែ៖ ខែ​ដែល​នាំ​ហុង​ស៊ុយ​ល្អ​បំផុតដល់អ្នកគឺ ខែ មីនា​ ឧសភា​ មិថុនា​ កក្កដា​

9-វក៖ ខែ​ដែល​នាំ​ហុង​ស៊ុយ​ល្អ​បំផុតដល់អ្នកគឺ ខែ ​មីនា​ មេសា​ ​កក្កដា​ ​សីហា​

10-រកា៖ ​ខែ​ដែល​នាំ​ហុង​ស៊ុយ​ល្អ​បំផុតដល់អ្នកគឺ ខែ កុម្ភៈ មីនា​ មេសា​ សីហា​ កញ្ញា​

11-ច៖ ខែ​ដែល​នាំ​ហុង​ស៊ុយ​ល្អ​បំផុតដល់អ្នកគឺ ខែ ​មករា​ កុម្ភៈ​ មីនា​ សីហា​ ធ្នូ​

12-កុរ៖ ខែ​ដែល​នាំ​ហុង​ស៊ុយ​ល្អ​បំផុតដល់អ្នកគឺ ខែ មករា កុម្ភៈ​ មេសា​ ​កញ្ញា​ វិច្ឆិកា​​

រក្សាសិទ្ធិដោយ: Moha Sneha

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *