សុបិន​ទាំង ៥ ដែល​ជា​សញ្ញា​បង្ហាញ​ថា អ្នក​ជិត​ដល់​គូព្រេង​ហើយ !!

ការ​ទស្សន៍​ទាយ គឺ​ជា​ជំនឿ​មួយ ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ផ្នត់​គំនិត​របស់​ប្រជាជន​ខ្មែរ​តាំង​ពី​ដើម​រៀង​មក។ ទាក់​ទង​នឹង​បញ្ហា​ជំនឿ​នេះ​ផង​ដែរ ប្រជាជន​ខ្មែរ​ក៏​ជឿ​លើ​ការ​ទស្សន៍​ទាយ តាម​រយៈ​ការ​យល់​សប្ដិ ឬ​ការ​ជួប​នឹង​ហេតុ​ការណ៍​ចៃ​ដន្យ​ណា​មួយ។ តាម​រយៈ​ជំនឿ​លើ​ការ​យល់​សប្ដិ​នេះ​ដែរ ចាស់ៗ​បុរាណ​ជឿ​ថា បើ​សុបិន​ឃើញ ៥ បែប​នេះ វា​បង្ហាញ​ថា អ្នក​ពិត​ជា​ជិត​ដល់​គូ​ព្រេង​ហើយ។

– យល់​សុបិន​ឃើញ ឈ្លើង​ទាម, ពស់​ដេញ ឬ​នាគ​ព័ទ្ធ

– យល់​សុបិន​ឃើញ កម្រងផ្កា​ស្អាត

– យល់​សុបិន​ឃើញ ស្លៀក​សម្លៀក​បំពាក់​អាពាហ៍​ពិពាហ៍

– យល់​សុបិន​ឃើញ សៀត​ផ្កា​នៅ​លើ​ត្រចៀក

– យល់​សុបិន​ឃើញ ដេក​ខ្លួន​លើ​កណ្ដាល​ដី…៕

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *