[ឆ្នាំរោង]: ក្នុងផ្ទះ​មាន​អ្នកកើត​ឆ្នាំរោងទេ?

បើតាម​ការ​ទស្សន៍ទាយ​របស់​គេហទំព័រហោរាសាស្រ្តចិន Taiiwan Secret និង Feng Shui China បានបញ្ជាក់​ប្រាប់​ពី​ការផ្លាស់ប្ដូរ​រាសី​របស់ឆ្នាំរោង ពីអាក្រក់​ប្រែជា​ល្អ ជួប​មហា​សំណាង មាន​លាភ​មាស លាភ​ប្រាក់ ដែលជា​ការកែប្រែ​ជីវិត​ថ្មី​ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨

 

-ឆ្នាំរោង ៖ ជា​ឆ្នាំ​ដែលមាន​រូប​សត្វ​នាគមាសពាំគុជកែវ ​ធ្វើជា​តំណាង​ក្នុងចំណោម​សត្វ​ទាំង12 សម្រាប់​ជោគជតារាសី​ក្រោយ​ឆ្នាំរកាឆ្នាំថ្មីនេះ គិតចាប់ថ្ងៃទី១៩ ដល់ ២៣ នឹង​លេចឡើង​ត្រដែត​ត្រ​ឌឹ​ម ជួប​ព្រេង​សំណាងល្អ​ជាង​ឆ្នាំ​ចាស់។ នៅក្នុងថ្ងៃកំណត់ខាងលើ​នេះ ទោះជា​លោកអ្នក​ប្រកប​កិច្ចការងារ​អ្វី​ក៏ដោយ ក៏​តែង​ទទួលបាន​ជោគជ័យ ដ្បិត​មាន​ក្រុមមនុស្សល្អៗនៅ​ឈរ​ចាំ​ជួយ​យិ​ត​យោង​ជានិច្ច ។ ដោយឡែក​សម្រាប់​អ្នកជា​មន្ត្រីរាជការ​វិញ នឹង​បានទទួលដំណឹងអំពីការ​ឡើងបុណ្យ​ស័ក្ដិយស ដោយសារ​មាន​អ្នកមានអំណាច​នៅ​ឈរ​ចាំ​ជួយ​យិ​ត​យោង​សណ្តោង និង​ជម្រុញ​ពីក្រោយ​ខ្នង។

រក្សាសិទ្ធិដោយ: Moha Sneha

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *