ក្តៅៗ ! មកស្តាប់កញ្ញា Cath វែកញែកទំហំប្រដាប់ភេទបុរស តើទំហំប្រ​​​​​​​​​​​​​​​ដាប់ភេទបុរសសំខាន់ដែរឬទេ? (ធំពេក តូចពេក ខ្លីពេក វែងពេក)…(មានវីដេអូ)

ប្រធានបទក្តៅ៖ តើទំហំប្រ​​​​​​​​​​​​​​​ដាប់ភេទបុរសសំខាន់ដែរឬទេ? មានបុរសជាច្រើនដែលមិនមានទំនុកចិត្តលើទំហំរបស់ខ្លួនឯង ប៉ុន្តែបើនិយាយពីការរួមភេទវិញ តើវាមានឥទ្ធិពលដែរឬទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​? ទាល់តែមានប្រដាប់ភេទធំទើបល្អឬ? ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យល់យ៉ាងណាដែរ?

ចម្ងល់ទាំងនេះនឹងលែងមានទៀតហើយ​​​​​​​​​​​​​​​ ជួបជាមួយ A Dose of Cath ដែលជា Vlogger ស្រីដ៏ល្បីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលនិយាយរឿង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សុខភាព និងក៏ដូចជារឿងរ៉ាវសង្គមជាដើម។ ហើយពេលនេះនាងបានលើយកប្រធានបទ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មួយដែលនិយាយពីប្រដាប់ភេទបុរស តើទំហំប្រដាប់ភេទបុរសសំខាន់ដែរឬទេ? តាមដានវីដេអូ​​​​​​​​​​​​​​របស់ Cath ទាំងអស់គ្នា៖

វីដេអូ៖

Facebook Comments

You may also like...