មនុស្សឆ្នាំ ជូត និង មនុស្សឆ្នាំ ឆ្លូវ ផ្លូវ​ជីវិត​ទៅជាយ៉ាងណា?

ផ្លូវជីវិត មនុស្សម្នាក់ៗ គឺខុសៗ គ្នា សឹងតែទាំងស្រុង អ្នកខ្លះ អនាគតក្លាយ ជាគ្រូពេទ្យ វិស្វករ គ្រូបង្រៀន ។ល។ តែអ្នកខ្លះក៏ មិនមានសូម្បីតែការងារ ជាប់លាប់ សូម្បីតែ បន្តិច កុំថាឡើយ ជាអ្នកបំរើតាមផ្ទះ ឬក៏ ភោជនីយដ្ឋាន នោះ ។ និយាយឲ្យចំគឺជាមនុស្សទាត់ខ្យល់ ដែលធ្លាក់ខ្លួនដល់បាតសង្គម ។

ទោះយ៉ាងណា របស់លើលោកនេះ គឺមិនមានភាពទៀងទាត់ ឡើយ ដូច្នេះ បើលោក អ្នកមានជីវិត ដាច់ខាតត្រូវតែ មានសង្ឃឹម សម្លឹងអោយឆ្ងាយ ដើម្បី អភិវឌ្ឍខ្លួន ទៅមុខ ដើម្បី ទទួលបានលាភសំណាង និង ជោគជ័យក្នុងជីវិត ។ ដោយសារ តែបែបនេះ​ ហើយបានជាគ្រូទស្សន៍ទាយ ជនជាតិចិន ឈ្មោះ Sabrina Liao នៅលើទំព័រ Facebook ឈ្មោះ Sabrina Liao Astrology បានប្រាប់អោយដឹងថា ឆ្នាំពីរ ដែល ធ្លាក់ក្រ ដល់កម្រិតណា នាពេល បច្ចុប្បន្ន ក៏នៅ ឆ្នាំក្រោយ គេនឹងងើបឡើងវិញ ហើយ ងើបខ្លាំង ថែមទៀត ផង ដែល ធ្វើឲ្យគេមានទ្រព្យ មានយសស័ក្ត ឋានៈ មុខមាត់ មានមនុស្សរាប់អាន អែបអប ច្រើន និង មានមនុស្សស្មោះត្រង់ជាមួយក៏ច្រើន និង មានកូនប្រើពេញផ្ទះ (សម្រាប់អ្នកកំពុងចាប់ផ្តើម គ្រួសារ) ។ មួយវិញទៀត គេនឹង សំណាងកប់ពពក ដែលនឹកស្មានសឹង មិនដល់ ទៅលើរឿងមួយចំនួន ដូចជា បុព្វទ្រព្យ (កំណប់) និង ស្នេហា (គូព្រេងដូចបំណងប៉ង) ជាដើម ។ តើ ឆ្នាំ ពីរនោះគឺជាឆ្នាំណាទៅ? ពួកគេ គឺមានឆ្នាំ ជូត និង ឆ្លូវ ដ៏អស្ចារ្យ ៕

ប្រភព Facebook: Sabrina Liao Astrology

Facebook Comments

You may also like...