រោង ខាល និង មមី អាន​ការទស្សន៍ទាយ​នេះ​មើល៍!

ហេតុអ្វីបានជា រោង ខាល និង មមី ត្រូវមកអានការទស្សន៍ទាយនេះ? ចុះឆ្នាំដទៃ ម្តេចមិន បកស្រាយផង ?

ជាក់ស្តែងដោយសារតែ ឆ្នាំទាំង៣ ខាងលើ មានចំណុចពិសេស និង​ មានភព្វសំណាង ពីទេវត្តា ដែលតាមថែរក្សាដួងរាសីរបស់គេ ដែលជាហេតុ ធ្វើអោយចុងខែមីនា ខាងមុខនេះ គេត្រូវ ទទួលបាន រឿងមួយចំនួនដូចខាងក្រោម ៖

1-ឆ្នាំល្អលេខ ១៖ ឆ្នាំរោង

អ្នកនឹងមានពរសំណាង ៣ យ៉ាងក្នុង ពាក់កណ្តាល ខែ មិថុនា នេះ គឺ៖

១. មានសុខភាពល្អ និងចៀសឆ្ងាយរាល់ជម្ងឺ

២. មានទ្រព្យហូរចូល ពីគ្រប់ទិសទី

៣. មានកិត្តិយស និងមនុស្សគោរពរាប់អានច្រើន

2-ឆ្នាំល្អលេខ ២៖ ឆ្នាំខាល

អ្នកនឹងទទួលបានពរសំណាងចំនួន ៣ ដូចគ្នានឹងឆ្នាំរោង នៅពាក់កណ្តាល ខែមិថុនា នេះ គឺ៖

១. សម្បូណ៌មនុស្សរាប់អាន តែត្រូវប្រយ័ត្នមនុស្សមុខពីរផង

២.​ មានសុខភាពល្អបរិបូរណ៌ និងចៀសឆ្ងាយពីជម្ងឺ

៣. សំបូរសម្បត្តិហូរចូល ពីគ្រប់ទិសទី

3-ឆ្នាំល្អលេខ ៣៖ ឆ្នាំមមី

អ្នកនឹងទទួលបានពរសំណាង ពីទេវត្តាដែលតាមថែរក្សាដួងរាសីរបស់អ្នក ចំនួន ២ គឺ៖

១. ទ្រព្យសម្បិត្តសំបូរ ហូរចូរគ្រប់ទិសទី

២.​ មានសុខភាល្អ បរិបូរណ៌

 

រក្សាសិទ្ធិដោយ៖ Moha Sneha

Moha Sneha សូមរក្សាសិទ្ធិរាល់អត្ថបទជំនឿហោរា​ដែល​បាន​ចេញ​ផ្សាយ!

Facebook Comments

You may also like...