ចំណាំឆ្នាំទាំងដប់ពីរ ស៊ែរចេញ ដើម្បី​នាំសំណាង​ល្អ​ចូល!!

កំណាព្យ៖ ចំណាំឆ្នាំទាំងដប់ពីរ

ឆ្នាំជូតជាឆ្នាំល្អលើសអ្វី

ឆ្នាំឆ្លូវសិរីជ័យបវរ

ឆ្នាំខាលគំនិតច្រើនកុះករ

ឆ្នាំថោះកម្រគំនិតសុញ ។

 

ឆ្នាំរោងគ្មានទុក្ខគ្មានវិបត្តិ

ឆ្នាំម្សាញ់រសាត់អស់អំពល់

ឆ្នាំមមីមានទ្រព្យមានទាំងពល

ឆ្នាំមមែរស់យល់តែក្តីសុខ ។

 

ឆ្នាំវកប្រាជ្ញាដូចបណ្ឌិត

ឆ្នាំរកាមិត្តច្រើនលុយក៏ច្រើន

ឆ្នាំចជីវិតរស់ថ្កុំថ្កើង

ឆ្នាំកុរឡើងស័ក្តឡើងយសទ្រព ។

 

នេះជាចំណាំឆ្នាំដប់ពីរ

សូមអ្នកមូលមីតែជ័យជោគ

សំណាងក៏កើនឡើងគគោក

រីឯភោគទ្រព្យក៏ហៀរហូរ ៕

 

រក្សាសិទ្ធិដោយ៖ Moha Sneha

Facebook Comments

You may also like...